جرثقیل سیامک لنگرنشین

دستگاه های سبک و سنگین، اجاره جرثقیل

جرثقیل سیامک لنگرنشین در نوشهر

بارگیری و جابجایی و مونتاژ کردن

خدمات ما

ما تمام نگرانی های شما را برطرف می کنیم

جرثقیل سیامک لنگرنشین مجهز به دستگاه های سبک و سنگین، اجاره جرثقیل و همچنین حمل و تخلیه و بارگیری و بالا گذاشتن اجسام در نوشهر و شهر های اطراف می باشد..

جرثقیل سیامک لنگرنشین در نوشهر

تخلیه و انتقال استخر و جکوزی به طبقات

درباره ما

جرثقیل سیامک لنگرنشین مجهز به دستگاه های سبک و سنگین، اجاره جرثقیل و همچنین حمل و تخلیه و بارگیری و بالا گذاشتن اجسام در نوشهر و شهر های اطراف می باشد..

سیامک لنگرنشین

مدیریت

نظرات مشتریان